24/12/2015

Για ένα λευκό τριαντάφυλλο

Γλυκό μου λευκό τριαντάφυλλο
Καλό σου ταξίδι

_________